poniedziałek, 5 maja 2008

Anioły biznesu - historia

Na stronie qp Corporation – jednej z sieci aniołów biznesu znajduje się „rys historyczny” dotyczący business angels (patrz: http://www.qpcorp.pl/index-6.html) w USA, w Europie oraz "początki" aniołów w Polsce.
Przedstawiono tu teorię, ilustrując ją przykładami, wg której anioły biznesu istnieją od początku kapitalizmu, choć zjawisko inwestowania osób prywatnych w nowo powstające firmy istnieje od dawna. Jest to swoisty mecenat analogiczny do tego jaki w renesansie sprawowali bogacze nad malarzami, zapewniając im komfort finansowy.
Polska Sieć Aniołów Biznesu Polban to pierwsza, powstała w 2003 roku inicjatywa w Polsce, której celem jest promocja i organizacja inwestycji o charakterze BA . Brak dostępu do kapitału jest problemem wielu młodych firm, szczególnie w fazie niemowlęcej, szczególnie na polu usług, nowych technologii, oraz w przypadku braku aktywów które posiada firma jako zabezpieczenie dla banku.
Oprac. na podstawie: http://www.qpcorp.pl/index-6.html

Brak komentarzy: