czwartek, 22 maja 2008

Anioły w pracy magisterskiej

http://www.finansowanie.euro-net.pl/
http://www.finansowanie.euro-net.pl/bibliografia.htm

Powyższa strona zawiera pracę magisterską Krzysztofa Borawskiego (można ją sobie pobrać w wersji PDF), pt.: „Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, która została obroniona w grudniu 2004 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
(z wynikiem celującym, kierunek finanse i bankowość). Dlaczego zdecydowałam się zamieścić wpis na jej temat? Ponieważ jeden z podrozdziałów dotyczy aniołów biznesu.
Sam autor wyraża zgodę na kopiowanie, oraz drukowanie i pobieranie pracy, ponieważ uważa, że uważam, że „promowanie pożytecznej wiedzy ma sens”. Autor udostępnia nam również wgląd do bibliografii, której zawartość wydaje mi się być cenna. Anioły biznesu pojawiły się w następujących tytułach:
poz. 24. Jankowska A., Sieci Business Angel oraz inwestorzy Business Angels jako podmioty wypełniające lukę na rynku kapitału podwyższonego ryzyka, „Biuletyn e-msp”, marzec 2004.
poz. 25. Anioły biznesu i ich rola we wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw, „Nasz rynek kapitałowy”, lipiec 2004 r.
poz. 26. Tamowicz P., Złe podatki biją w dobre anioły, „Puls Biznesu”, 14.06.2004 r.
poz. 27. Ambor M., Kiedy zawodzi bank, anioł nie zawiedzie, „Puls Biznesu”, 29.03.2004 r.
Są to jak widać pozycje z roku 2004, jednak uważam, że warto się nimi zainteresować.
Z tekstu dowiadujemy się, m.in. że anioły biznesu są „częścią nieformalnego rynku venture capital”, poznajemy schemat inwestowania aniołów.
Kolejną istotną uwagą, jaka poczynił autor jest wg mnie opinia że:
„nieformalny charakter rynku aniołów biznesu, wynikający w głównej mierze z dążenia inwestorów do zachowania anonimowości sprawia, że poważnym problemem stało się nawiązanie kontaktu między aniołami biznesu a przedsiębiorcami poszukującymi wsparcia finansowego”. Dlatego też jak można się domyślić zaczęły powstawać firmy, organizacje kojarzące „mecenasów biznesu” z osobami, które ich poszukują.

Brak komentarzy: